Puma Punku u kontekstu drevnih vanzemaljaca

Mnogo je arheoloških lokaliteta i građevina staroga svijeta što su ih sagradile drevne civilizacije a koje prkose zdravom razumu i objašnjenju današnje nauke. Od Egipatskih piramida u Gizi, Stone Henge-a u Engleskoj, piramida u Meksičkoj prestolnici Teotihuakan te onih diljem Jukatanskog poluostrva. Sve ove građevine predstavljaju ogroman izazov moderne nauke koja tek treba da odgonetne misterije i znanje njihovih graditelja te odgovori na pitanja kako su drevni graditelji sagradili takve građevine. U ovom članku ćemo posjetiti kompleks hramova Puma Punku, jedno od najmisterioznijih arheoloških lokacija na zemlji te ćemo pogledati kako se Puma Punku uklapa u teoriju drevnih vanzemaljaca.

Za Amar Tufo-BLOG,
piše: Amar Tufo
21. Mart 2020Video: Nekoliko zanimljivosti koje niste znali o Puma Punku


* Ukratko o teoriji drevnih vanzemaljaca


Kada je 1968. godine kontroverzni švicarski pisac po imenu Erich von Daniken objavio svoju knjigu 'Kočije bogova' u kojoj je predstavio teorije o drevnim vanzemaljcima i njihovom kontaktu sa ljudskom civilizacijom, akademska zajednica je bila šokirana. Njegova knjiga je prodata u nevjerovatnih 80 milijona kopija po svom izdanju a vrlo brzo je snimljen i istoimeni film 'Kočije bogova' objavljen 1970. godine. 
Knjiga je postala prava senzacija koja je uzdrmala akademski svijet a prijetila je opće prihvaćenim naučnim teorijama o porijeklu ljudske vrste te je cilj knjige bio da propita, odakle smo?, tko nas je stvorio?, koja nam je svrha postojanja? i šta se dešavalo u dalekoj prošlosti?. Obilazeći seriju arheoloških lokaliteta diljem svijeta, Daniken je došao do zaključka kako neke od najvećih građevina staroga svijeta nisu sagradili obični ljudi, kako to nauka tvrdi, nego su drevne civilizacije sigurno bile u kontaktu sa vanzemaljcima koji su dolazili s drugih planeta a koji su ljudima dali svo neophodno znanje i tehnologiju da sagrade građevine kojima se već vjekovima divimo. 

Tako je vrlo brzo nastala teorija drevnih vanzemaljaca u čijem se domenu nalazi samo jedno ključno pitanje a to je:


" Jesu li drevne civilizacije u dalekoj prošlosti bile u kontaktu s posjetiocioma s drugih planeta i ako jesu, da li su nešto ostavili za sobom i hoće li se više ikada vratiti? "


Upravo ovo pitanje stvorilo je istoimenu teoriju i okupilo neke od najkontroverznijih autora, pisaca i istraživača današnjice poput tvorca ove teorije, Danikena, David Childress, Georgio Tsukalos, Robert Kargil, Zecharia Sitchin, poznat po svojoj teoriji Anunakija i planete Nibiru, Graham Hanckock, Phil Coppens i drugi. 

Ono što je jako interesantno da po svom izbijanju u medije, teorija drevnih vanzemaljaca je postala tako popularna da više od milijun ljudi širom svijeta vjeruje da smo nekoć bili posjećeni od strane vanzemaljaca koji su nas po nekim vjerovanjima i donjeli na ovu planetu gdje nas i sada promatraju i bdiju nad nama kako ne bismo otišli u propast. Zvanična nauka se ipak drži tradicionalnih uvjerenja a ne pseudo-historije i arheologije čiji autori zagovaraju sci-fi ideje i teorije koje se kose sa onim što zvanična nauka tvrdi. 


Uprkos težnji nauke i borbi akademika širom svijeta, mnogi naučnici ipak pozdravljaju nekonvencionalni pristup tumačenja postoječih teorija o porijeklu ljudske vrste, njenom nastanku te čak postoje i mišljenja kako smo kao čovječanstvo zakinuti za skoro 250, 000. godina naše historije o kojoj ne znamo ništa. S druge strane, ljudi poput Erich von Danikena smatraju kako nas svjetske vlade lažu i od nas kriju veoma važne informacije i saznanja kao što je: 'Slijetanje na Mjesec i šta su stvarno vidjeli pripadnici misije Apolo 11' ili 'Rozvelt incident 1947' itd. 

U nastavku slijedi pregled arheološkog kompleksa Puma Punku te kako teoretičari drevnih vanzemaljaca tumače njegove goleme kamene blokove i njegovu svrhu.


1. Puma Punku, Bolivija


Slika 1: Puma Punku, Bolivija

Puma Punku je ogromni kompleks hramova smješten u Boliviji, jugoistočno od jezera Titikaka. Kompleks je dio arheološkog lokaliteta Tiahuanako a sastoji se od ogromne platforme koja je 116. m duga te 167. m široka. U slobodnom prijevodu, Puma Punku znači ' kapija pume ' dok prema vjerovanju Inka koje su naselile prostor u 14. stoljeću, Virakoča, vrhovni bog je tu stovrio svijet, ljude i druga živa bića. Slika 2: Satelitski prikaz arh. lokaliteta Puma Punku u blizini jezera Titikaka
Izvor slike: Google Maps

Puma Punku se kao kompleks sastoji od masivnih kamenih blokova sa izuzetno dobro obrađenim i fino poliranim stranama. Na istočnoj strani, nalazi se tzv. Platforma Litica na kojoj leže dva monolitna bloka od kojih je jedan dimenzija 7 x 5 dok je 1.25. m debljine a procjenjene je težine oko 131. tonu. Uz njega se nalazi drugi kameni blok dimenzija 7x2 te debljine oko 1.68. m debljine te težine oko 85. tona. Kompleks je također prekriven blokovima na čijoj površini su usječene precizne linije sa rupama 6. mm širine. 
Slika 3: Precizne linije sa rupama

Veoma interesantni kameni blokovi su i oni sa geometrijskim simbolima koji podsječaju na RJ45 konektor za internet, samo što su okrenuti prema gore dok se RJ45 izvodi prilikom instalacije na donju stranu. Od ostalih blokova na kompleksu valja izdvojiti i one u obliku slova 'H' koji se uklapaju u jednu cjelinu kao lego kocke.
Slika 4: Kameni blok sa geometrijskim simbolom nalik RJ45 konektoru

Jedan od najzanimljivijih objekata na cijelom kompleksu jeste tzv. kapija Sunca kroz koju je, prema vjerovanju Inka, Virakoča stigao na Zemlju kako bi stvorio ljudski rod i životinje. Govoreći o starosti kompleksa, postoje razne teorije ali arheolozi vjeruju kako je kompleks nastao u periodu između 500 - 600. godine. Na vrhuncu, Puma Punku je bio dom za oko 40, 000 ljudi a misteriozno je napušten oko 1000. te godine. Kasnije su ga u 14. stoljeću naselile Inke koje su kompleks i prostor Tiahuanaka uključile u sastav svog velikog carstva. 

Mnoga su pitanja oko ovog kompleksa ostala neodgovorena a posebno se tri izdvajaju i to:


Tko je sagradio kompleks Puma Punku?

Kako su i čime rezani kameni blokovi sa takvom preciznošću?

Kako su i čime tvorci kompleksa transportovali kamene blokove sa kamenoloma koji je bio 10. km udaljen od samog kompleksa?

Na ova pitanja, mnogi arheolozi imaju svoje odgovore i teorije. No, na posljednja dva pitanja, arheolozi, inženjeri građevine i drugi stručnjaci su dali svoja objašnjenja kako su blokovi rađeni koristeći primitivne alate kao što su kameni čekić i dlijeto kojim su duž kamenog bloka zabijali dlijeto dok na posljetku blok ne bi pukao preko svoje dužine. Što se tiće fine obrade i fino obrađenih rubova i površina, smatra se da je korišten vjerovatno dijamantski alat i pijesak kako bi se uglačale površine i dovele do svog savršenog i glatkog izgleda. 


Slika 5: Kameni 'H' blokovi na kompleksu Puma Punku

Što se tiće kamenih blokova, smatra se da je najbliži kamenolom ležao 10. km od samog kompleksa uz jezero Titikaka. Arheolozi smatraju da su pojedini blokovi izrađeni i obrađeni u samom kamenolomu a onda su sistemom poluga transportovani do samog kompleksa gdje su se ugrađivali. Stoga i ne čudi kako su pojedini blokovi tako fino ispolirani i tako precizno odrezani kao blokovi sa slovom 'H' koji se uklapaju u jednu cjelinu kao lego kocke.

Navedena objašnjena nisu prihvatili pristaše pokreta drevnih vanzemaljaca koji su dali pomalo kontroverzno objašnjenje. Iako arheolozi smještaju gradnju i nastanak kompleksa u period oko 500-600. godine, teoretičari drevnih vanzemaljaca smatraju kako je kompleks star hiljadama godina. Ovom mišljenju ponajviše je doprinjeo Brazilski arheolog Arthur Posnansky koji je pedesetih godina prošlog vijeka dao teoriju kako je Puma Punku star oko 15, 000. godina. Njegovu teoriju kasnije je iznjeo i kontroverzni dokumentarac Ancient Aliens - Season 9 u kojem se pominje kratak opis i svrha ovog misterioznog kompleksa.

Dok arheolozi kompleks pripisuju Tiahuanako kulturi, teoretičari drevnih vanzemaljaca su mišljenja kako je nekoć u Boliviji postojala daleko naprednija i starija civilizacija od Tiahuanako kulture koja je poznavala napredne tehnike obrade i oblikovanja kamenih blokova kakve vidimo unutar kompleksa Puma Punku. Dokazi se nalaze diljem kompleksa od kamenih blokova u obliku slova 'H', misterioznih linija koje su usječene preko površine kamenih blokova sa malim rupama, kamenih blokova sa većim rupama te prikazom kompleksnih geometrijskih oblika kao što su trouglovi, rupa koje su pod uglom izbušene a čija se svrha uopće ne zna. 

Po mišljenju teoretičara drevnih vanzemaljaca, Puma Punku je znatno stariji od Tiahuanako kulture čiji nosioci nisu imali ni znanje niti su posjedovali tehnologiju da sagrade tako napredan kompleks kakav je Puma Punku. U svojim tumačenjima, oni su otišli i korak dalje pa su postavili pitanje: 

' Da li je Puma Punku sagrađen uz pomoć drevnih vanzemaljaca ili su ga upravo oni sagradili hiljadama godina prije nego li su ljudi naselili prostor Tiahuanaka? '

Po teroteričarima drevnih vanzemaljaca, odgovor je kako kompleks nisu sagradili obični ljudi nego su ga sagradili drevni vanzemaljci uz pomoć laserskih mašina koje su tako precizno rezale i oblikovale kamene blokove. Zatim su polirani do savršenstva kao što se vidi na rubovima kamenih blokova. Blokovi su zatim transportovani gravitacijskim mašinama te uklapani u unaprijed dobro planiranu cjelinu. Jednom pošto su završili gradnju kompleksa, napustili su planetu Zemlju prošavši kroz kapiju Sunca, odnosno kapiju bogova, po teoretičarima drevnih vanzemaljaca ostavljajući ljudima znanje i tehnologiju kao ostavštinu.

Iako je riječ o suludoj i kontroverznoj teoriji koja je djelo pseudo - arheologije i historije, sam kompleks je i dalje velika misterija a tako je i njegova svrha. Vjeruje se kako je lokalitet bio primarno religijski centar odakle su sveštenici komunicirali sa duhovnim svijetom kako bi doznali sudbinu svoga naroda i predvidjeli događaje koji im prestoje. Po mom skromnom mišljenju, stava sam kako je kompleks Puma Punku bio primarno religijski centar u kojem su boravili sveštenici veći dio svoga dana dok bi misteriozni urezi po kamenim blokovima mogli služiti za praćenje kretanja nebeskih tijela ili u žrtvenim ritualima. 


Uprkos onome što tvrde arheolozi, mnogi ljudi širom svijeta su se ipak priklonili teorijama drevnih vanzemaljaca, vjerujući kako su kompleks upravo sagradili ne ljudi nego vanzemaljci. Tako kompleks, kako kažu teoretičari drevnih vanzemaljaca, služi kao portal kroz koji se vanzemaljci (bogovi) vraćaju na Zemlju svakih 100. godina kako bi održali mir i harmoniju te ponovo ljudima dali znanje i tehnologiju kako bi preživjeli u vremenima koji predstoje. Tako barem kažu.

No, pred nama predstoje godine i godine napornog arheološkog rada i istraživanja kako bi se jednom za sva vremena riješila enigma kompleksa Puma Punku i njegova svrha a hoćemo li u tome uspjeti, samo vrijeme će pokazati.

____________________

Napomena: Stavovi izneseni u ovom članku su u potpunosti djelo njegovih uvaženih autora. Autor ovog članka nije ni u jednom dijelu ovog teksta izmislio i dodao riječi koje ne stoje a u nekim dijelovima članka, inznesena je interpretacija video priloga o kompleksu Puma Punku koristeći uradke i dostupne priloge na YouTube-u. Za ostale informacije, pogledati popis referenci ispod ovog teksta.

_____________________


Reference


[1] Puma Punku and it's mistery

[2] Puma Punku and ancient astronaut theory

[3] Ancient Aliens - Season 9 | Puma Punku

[4] Puma Punku, ancient site where Inca believed the world began

[5] Arthur Posnansky and Puma Punku theory

Share:

Nema komentara:

Objavi komentar

Popularni postovi

Recent Posts