Amar Tufo - Tko je bio faraon Egzodusa?

Biblijski Egzodus, jedan je od najpoznatijih događaja koji opisuju sve tri Abrahamske religije. Priča je to o patnji Izraelskog naroda u Egiptu, njihovom izlasku iz Egipatskog zatočeništva pod vodstvom Mojsija, te ulazak u obećanu zemlju Kanan. U ovom članku, pokušat ću odgovoriti na pitanje tko je bio faraon iz Egzodusa i kada se on dogodio?piše: Amar Tufo, arheolog (BA)
13.06.2020

Priča počinje nekih 3000. godina u starom Egiptu gdje je Izraelski narod doselio u potrazi za novim domom i prosperitetom. Jedno vrijeme, Izraelčani su živjeli u miru i harmoniji te se u potpunosti uklopili u Egipatski način života, osim jednog. Oni su za razliku od Egipčana, obožavali samo jednog, istinskog Boga, dok su Egipčani imali cijeli panteon bogova, što je bilo suprotno običajima i vjeri Izraelčana. Smatra se da su Izraelčani stigli u Egipat nešto ranije prije invazije Hiksosa koji su osnovali 15. dinastiju Egipta. Hiksosi su Egipat pokorili 1650. godine prije Krista, osnovavši dinastiju koja će tom zemljom vladati cijelo jedno stoljeće a njihovu vlast je prekinuo faraon Ahmos I koji ih je izbacio iz Egipta oko 1535. godine prije Krista te time utvrdio novu, 18. dinastiju Egipta. 

Vjeruje se da su Izraelčani živjeli jako dobro za doba vladavine Hiksosa koje izvori pominju kao okrutne i surove vladare stranih zemalja; oni su zapravo bili sasvim drugačiji narod. U Egipat su donjeli bojne kočije, muzičke instrumente, pokrenuli velike graditeljske projekte, započeli gradnju nove prijestolnice Avarisa (danas arh. lokalitet Tel Dab). Nakon što ih je Ahmos I protjerao iz Egipta, oko 1535. godine prije Krista, život Jevreja se naglo promijenio te su svi budući faraoni strahovali njihovom sve većem broju, njihovoj muškoj djeci koja su se iz godine u godinu rađala te je bilo potrebno da se nešto pod hitno poduzme. 

Faraoni su se plašili da će Izraelčani pokušati izvesti religijsku revoluciju te iz Egipta istrijebiti lažne bogove, te zemlji nametnuti vjeru u jednog, istinskog Boga; s druge strane, Egipatske vlasti su sstrahovale da će se ujediniti sa neprijateljima Egipta u namjeri da ga oslabe te postave svoje vladare koji bi vladali tom zemljom. Niti jedan scenario nije išao na ruku faraona te je bilo potrebno da se nešto poduzme po tom pitanju. Tako je faraon izdao dekret kojim se svake godine ubijala sva muška Izraelska novorođenčad a ženska djeca bi ostala u životu.

Jedne noći, faraon je usnio san kako se iz pravca Kanana širi velika vatra koja putuje ka Egiptu, paleći i rušeći sve na svom putu. Faraon je brzo sazvao svoje čarobnjake i sveštenike da mu protumače njegov san i kažu mu, šta mu je činiti. Kada su mu sveštenici kazali da je razljutio Boga naroda Izraela, faraon je izdao novi dekret kojim se svake druge godine ubijala sva muška djeca naroda Izraela a naredne godine poštedila na život. Ženska djeca su vrlo vjerovatno završavala u faraonovom haremu ili su bila dio faraonovih robinja. Tako se jedne godine u Egipatskom plemenu Levi, koje je u to doba živjelo u Egiptu, rodi dječak koji će promijeniti sudbinu Izraelskog naroda zauvijek. 

Njegovo ime bijaše Mojsije, sin Avrama i prelijepe Jevrejske žene Johab. Sazvavši kako faraonova vojska pretražuje kuće za muškom djecom, Johab dječaka spusti niz Nil u malenoj košari koja dospje do faraonove kćerke po imenu Bitija, koja posvoji dječaka. Tako je Mojsije započeo svoje odrastanje na Egipatskom dvoru dok je njegov narod prolazio patnju i bijedu. Vrlo brzo, Mojsije je odabran od svevišnjeg Boga na misiju koja će njemu i narodu Izraela, promijeniti život zauvijek. 

Nakon višegodišnje patnje i bijede u Egipatskoj zemlji, Mojsije jedne prilike posjeti faraona te mu zatraži da oslobodi njegov narod, što je faraon odbio. Predaje kazuju kako je Bog lično poslao maglu koja je preko noći pogušila svu faraonovu mušku djecu, nakon čega je faraon popustio te pustio Mojsija i njegov narod da napuste zemlju. No, ipak, faraon se dao u potjeru za Mojsijem koji je sa svojim narodom stigao do obala Crvenog mora gdje se po predanju dogodilo najveće čudo Egzodusa a to je događaj razdvajanja Crvenog mora kako bi Mojsije prešao sa svojim narodom na drugu obalu. 

Postavlja se pitanje, tko je bio faraon koji je Mojsija potjerao do Crvenog mora te pošao za njim kada se po predaji, more razdvojilo te stvorilo put za prolaz naroda Izraela, i kada se Egzodus dogodio? Ovo pitanje je aktuelno svake godine kada se slavi Izraelski blagdan Pasha, blagdan u čast izlaska naroda Izraela iz Egipatskog robstva. Knjiga Egzodusa ne pominje faraona imenon niti pominje vrijeme kada se izlazak dogodio. Tako su mnogi arheolozi i historičari ali i teolozi predložili najvjerovatnije faraone koji su vladali u vrijeme dok je Mojsije boravio u Egiptu s narodom Izraela. Kanadski filmski reditelj Izraelskog porijekla, Simča Jakobovići je u svom dokumentarcu pod nazivom ‘The Exodus Decoded’ koji je premijerno prikazan na History Channel-u 2006. godine, predložio faraona Ahmosa I kao faraona Egzodusa. 

Kako je već rečeno u ovom članku, faraon Ahmos I je faraon i osnivač 18. dinastije Egipta koji zemljom vlada između 1549 – 1524. god. pr. Krista a ponajbolje je upamćen po protjerivanju Hiksosa iz Egipta. Kako bi potkrijepio svoju teoriju, Jakobovići pominje njegovu stelu na kojoj je prije više od 3000 godina zabilježena najstariji podaci o vremenu gdje stela pominje kiše, tamu koja se nadvila nad zemljom, olujne oblake usljed bijela dana, čudne zvuke koji su nebom odjekivali itd.

Jakobovići stelu povezuje sa 10 pošasti Egipta koje su uslijedile prije nego je Mojsije izveo svoj narod iz te zemlje. Njegova teorija o Ahmosu kao faraonu egzodusa, naišla je na kritike bez konkretnih arheoloških dokaza ali i manjkavih pisanih izvora koji ne idu u prilog Egzodusa. Šta zasigurno znamo. Egzodus se dogodio 40 godina prije bitke za Jerihon koja je datirana konvencionalno na period 1400. godina prije Krista. Dakle, punih četrdeset godina je narod Izraela lutao pustinjom, Mojsije je pohodio planinu Sinaj na kojoj je proveo četrdeset dana u razgovoru s Bogom; onda mu je Bog naredio da sagradi zavjetni kovčeg u kojem mu je dao dva tableta sa 10 zapovjedi Izraelskom narodu, zatim je Mojsije podigao šator sastanka u kojem se nalazio oltar na kojem je postavljen zavjetni kovčeg. Znamo i to kako Mojsije umire prije bitke za Jerihon a da je u šatoru sastanka izabrao novog vođu Izraelskog naroda po imenu Jošua, sin Nuna koji je poveo Izraelčane u bici za Jerihon protiv Kananaca, 1400. godine prije Krista. 

Bitno je napomenuti da se Egzodus odigrao prije bitke za Jerihon tako da bi trebalo tražiti faraona koji vlada prije bitke za Jerihon a nikako poslje ove legendarne bitke. Primjera radi, autor i pisac Stephen Gabriel Rosenberg je na blagdan Pashe, napisao članak na web stranici ‘The Jerusalem Post’ naslovljen ‘Tko je bio faraon Egzodusa’ u kojem je predložio da se Egzodus dogodio oko 1330. godine prije Krista što odgovara periodu vladavine Heretičkog faraona Eknatona i njegovih sinova. Primjera radi, po smrti faraona Eknatona oko 1334. god. pr. Krista, vlast preuzima njegov sin Šemenkare koji vlada svega tri godine po smrti svoga oca Eknatona a mnogi egiptolozi vjeruju da je upravo Šemenkare, otac faraona Tutankamona. Tako da je i faraon Šemenkare jednim od faraona Egzodusa te se po tom vjerovanju Egzodus smješta u 1330. god. pr. Krista. Ovakva teorija je problematična jer se bitka kod Jerihona odigrala 1400. godine prije Krista a ne 1330. godine prije Krista što naravno ne odgovara konvencionalnoj kronologiji Egipatske historije. S druge strane, šta se dogodilo faraonu Egzodusa? 

Nakon što je Mojsije razdvojio Crveno more te krenuo prelazak sa narodom Izraela, faraon je sa svojom vojskom krenuo za njima te se utopio zajedno sa kočijama i konjima. Priča se da se i dan danas na dnu Crvenog mora nalaze kočije faraonove vojske te skeleti konja koji su potjerali Mojsija i njegov narod preko Crvenog mora, kada se ono ponovo vratilo u svoj prvobitni oblik, utopivši cijelu Egipatsku vojsku. Faraonovo tijelo je izvučeno te se njegova mumija sa ostacima pijeska nalazi danas u Egipatskom muzeju u Kairu. Samo, što nitko ne zna, kojem faraonu pripada mumija? Tako se vremenom predlagalo kako je i sam Tutankamon faraon Egzodusa a jedni su čak predložili da se lično faraon Horemheb, nekoć general Tutankamonove vojske, usudio potjerati Mojsija i njegov narod kroz Crveno more, drugim riječima da je upravo on faraon Egzodusa.


No, jedan od najpopularnijih kandidata za titulu faraona Egzodusa jeste Ramzes Veliki, jedan od najvećih i najmoćnijih faraona Egipatske historije. Sa vladavinom koja je trajala između 1279 – 1213. god. Prije Krista, Ramzes je uspio ostvariti ono što nijedan faraon prije i poslije njega nisu. No, zašto je baš Ramzes II drugi predložen faraonom Egzodusa? Ramzes je većinu svoje vladavine proveo u vojnim kampanjama diljem Sirije, Levanta, ali i Kanana. No, uprkos vojnim kampanjama, Ramzes je doživjeo duboku starost te je imao izuzetnu dugu vladavinu koja je trajala 67 godina a umro je u 92. godini svog života što je bilo jako neobično za jednog faraona koji je svoju vladavinu proveo u ratovima. Osim što je bio veliki ratnik, faraon je pokrenuo velike graditeljske projekte, prikazujući svoje vojne podvige širom zemlje. Priča se kako su upravo za doba njegove vladavine, angažovani izvjesni Izraelčani u gradnji njegova dva grada Pi-Ramses te Pithom. 

Međutim, dok se Ramzes II pominje kao faraonom Egzodusa, arheologija pruža sasvim drugačije nalaze te se gradnja Pithoma smješta u 7. stoljeće prije Krista dok je Pi-Rameses sagrađen vjerovatno između 1260 – 1259. god. pr. Krista, nekoliko godina nakon bitke kod Kadeša, 1274. god. pr. Krista. Knjiga Egzodusa pominje da je Ramses porobio Izraelčane da mu sagrade ovaj grad, čime se mnogi ne slažu. Bitno je kazati kako je faraon Egzodusa umro poprilično mlad dok je Ramzes doživjeo duboku starost tokom svoje vladavine; nije se uopšte utopio što je drugi argument zašto on nije faraon Egzodusa te treći argument je taj što je do svoje smrti patio od niza zdravstvenih problema kao što su dentalna upala, artritis te arteroskleroza. Vjerovatno je stoga kako nikada zasigurno nećemo utvrditi tko je bio faraon Egzodusa niti kada se taj događaj zbio. No, Egzodus nam šalje jasnu poruku da niti jedan tiranin nije dorastao moći Boga koji mijenja sudbinu ljudi u treptaju jednog oka te da će svaka tiranija biti slomljena ma kakva ona bila. Sve ostalo je samo historija.

Reference
[1] Who was pharaoh of Exodus? (Stephen Gabriel Rosenberg, 2015)

[2] Intelektualno - Ko je bio faraon Egzodusa?
 https://intelektualno.com/tko-je-bio-faraon-egzodusa/

[2] Ramzes Veliki – Život i smrt najmoćnijeg faraona Egipatske historije (Amar Tufo, 2020)
Share:

Nema komentara:

Objavi komentar

Popularni postovi

Recent Posts